VM - Shopping cart

 x 
Prazna korpa

 

Članci

Šta znači N kod Neodimijum magneta?

N oznaka magneta odnosi se na maksimalnu snagu kojom se materijal moze namagnetisati. Klasa NEO magneta merena u jedinicama miliona Gaus ersteda ( MGE-da). Magnet klase N35 ima maksimalnu ostvarenu energiju od 35 MGE-da. 

Kratko rečeno: što veći N broj, to jači magnet.

Najjači neodimijum magneti u maloprodaji su jačine N52

 

Etarget